Travel Institut

Zkoušky

Jak zkoušíme a co pokládáme za priority

Rozsah zkoušky je stanoven standardem profesní kvalifikace a žádná autorizovaná osoba se od něj nemůže odchýlit. Standard však nestanovuje přímo otázky, ale pouze oblasti, kompetence a formu zkoušky (písemná, ústní, praktická). Všichni naši zkoušející a lektoři jsou sami zkušení průvodci a dobře ví, že každé destinaci a tématu musí předcházet pečlivá příprava, protože nikdo nemůže znát dějiny a geografii celého světa. Co však musí průvodce mít, jsou souvislosti. Otázky budou pokládány tak, aby bylo zřejmé, zda se uchazeč orientuje v kontextu, neklademe důraz na čísla nebo fakta, která si lze velmi snadno najít na wikipedii apod. Podstatná je rovněž schopnost problematiku srozumitelně vysvětlit klientovi, obvykle zahraničnímu turistovi, tj. uvést jej do problematiky s ohledem na prostředí, sociální kontext, věk a region odkud pochází.  V oblasti průvodcovských kompetencí je klíčová základní znalost legislativního rámce (zákon 159/1999 Sb. o cestovním ruchu a 445/1991 Sb. živnostenský zákon – vybrané části), a především řešení modelových krizových situací, se kterými se průvodci běžně setkávají – vycházet se bude z reálných událostí, které se skutečně staly (nemoc, ztracený klient, ztráta dokladů, nedoručená zavazadla, zrušené lety a další).

Níže naleznete „Kritéria a způsoby hodnocení profesní kvalifikace s okruhy a modelovými otázkami“. Každá kompetence lze rozkliknout a zobrazí se vám obecné zadání podle standardu profesní kvalifikace. Pod čarou pak naleznete konkretizaci okruhů, případně doporučený studijní materiál a především modelové otázky.

 

Termíny zkoušek

Kritéria a způsoby hodnocení profesní kvalifikace s okruhy a modelovými otázkami