Travel Institut

Přípravný kurz ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu

Kompletní přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu, 62 hodin (60 minut).

Harmonogram výuky v jarním běhu od 15.3 do 26.5.2021.

Náplň kurzu:

  • Historie v průřezovém pojetí propojující české, evropské a světové dějiny s dějinami umění a uměleckých slohů v souvislostech. V tematicky nastavených blocích s celkovou dotací 48 hodin klade důraz na schopnosti aplikovat politické, sociální, ekonomické, náboženské a kulturní souvislosti dějin českých zemí, Evropy a světa. Kurz poskytuje základní orientaci v teoretických východiscích rozmanitých aspektů výkladu dějin a poskytuje absolventům kurzu široké metodické zázemí v praktické aplikaci poznatků při vlastní průvodcovské činnosti. Metodické zpracování kurzu zohledňuje i odlišné požadavky průvodců incomingu a outgoingu, poznávacího i expedičního charakteru. Základním cílem kurzu je poskytnout frekventantům kurzu takové kompetence, které jim umožní na základě reflexe historických jevů vysvětlit podstatu problémů současného světa.
  • Geografie pro průvodce - základy obecné a regionální geografie ČR a světa aplikované na průvodcovskou činnost, v obecné geografii se věnujeme tématům a dovednostem, které jsou pro průvodce klíčové (práce s mapami, časová pásma, přírodní rizika a katastrofy, kulturní geografii atd.), regionální geografie je zaměřena na turisticky významné destinace, památky UNESCO, národní parky a zajímavosti, 10 hodin.
  • Legislativní rámec průvodcovské činnosti, 1 hodina.
  • Rozbor modelových průvodcovských situací na reálných příkladech z praxe v mnoha zemích, na různých typech zájezdů (poznávacích, turistických, expedičních, incentivních, autobusových, leteckých), 3 hodiny.
  • Konzultace zkouškových okruhů.

6.900 

Zrušit výběr

Související

Doškolovací kurz ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu pro držitele osvědčení průvodce Prahou

Chcete víc informací?


Nebojte se nám napsat

0

Načítám stránku, malý moment