Travel Institut

Doškolovací kurz ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu pro držitele osvědčení průvodce Prahou

Kurz bez historie je vhodný pro uchazeče, kterým bude za historickou část uznána zkouška Průvodce Prahou s kódem 65-028-N vykonaná po 5.8.2013 (starší zkoušky bohužel z legislativních důvodů nelze uznat). 14 hodin (60 minut)

Harmonogram výuky v jarním běhu od 15.3 do 11.5. 2021.

Náplň kurzu:

  • Geografie pro průvodce - základy obecné a regionální geografie ČR a světa aplikované na průvodcovskou činnost, v obecné geografii se věnujeme tématům a dovednostem, které jsou pro průvodce klíčové (práce s mapami, časová pásma, přírodní rizika a katastrofy, kulturní geografii atd.), regionální geografie je zaměřena na turisticky významné destinace, památky UNESCO, národní parky a zajímavosti, 10 hodin.
  • Legislativní rámec průvodcovské činnosti, 1 hodina.
  • Rozbor modelových průvodcovských situací na reálných příkladech z praxe v mnoha zemích, na různých typech zájezdů (poznávacích, turistických, expedičních, incentivních, autobusových, leteckých), 3 hodiny.
  • Konzultace zkouškových okruhů vyjma okruhů historie.

3.400 

Zrušit výběr

Související

Přípravný kurz ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu

Chcete víc informací?


Nebojte se nám napsat

0

Načítám stránku, malý moment