Travel Institut

Doplňující zkouška Průvodce cestovního ruchu (pro držitele osvědčení Průvodce Prahou)

Zkouška určená výhradně držitelům osvědčení profesní kvalifikace Průvodce Prahou 65-028-N vykonané po 5.8.2013. Tito uchazeči jsou osvobozeni o části historie (první a druhý okruh kompetencí). Starší zkoušky z legislativních důvodů bohužel nelze uznat.

Jazykovou zkoušku nepotřebují (jsou od ní osvobozeni) uchazeči, kteří jsou rodilými mluvčímu cizího jazyka nebo mají jazykový certifikát uznatelný MŠMT na úrovni B2 a vyšší. Uchazeči, kteří jazykovou zkoušku musí vykonat, obdrží osvědčení profesní kvalifikace až po vykonání jazykové zkoušky. Na pořadí zkoušek nezáleží (lze se hlásit nejdříve na jazykovou zkoušku a až po jejím úspěsném vykonání na zkoušku odbornou nebo naopak). Zkoušky se obvykle konají v různých termínech.

Organizační pokyny ke zkoušce

Zkouška se koná v českém jazyce, přípustný je rovněž jazyk slovenský, tlumočení není dovoleno. Uchazeč se dostaví v termínu zkoušky vybaven psacími potřebami, občanským průkazem (cizinci pasem) a předloží osvědčení profesní kvalifikace Průvodce Prahou. Současně doporučujeme mobilní telefon se staženou aplikací mapy.cz s offline mapami Prahy a emailem zašle a současně donese vytištěnou vypracovanou písemnou práci. Pokud si nechává uznat jazykovou zkoušku, pak rovněž certifikát. Uchazečům se zdravotnickým vzděláním nebo kurzem první pomoci může být prominuta zkouška z první pomoci. Pokud tuto část chcete uznat, doneste rovněž doklad o vzdělání.

Zadání písemné práce

Průvodci, kteří zájezdy a trasy již připravují, pošlou odkaz na své webové stránky nebo nabídku, jak je prezentována veřejnosti (jeden vybraný zájezd a kompletní pokyny klientům k odjezdu na tento zájezd). Minimální rozsah textu je 5000 znaků včetně mezer. Dokument bude kontrolován, zda nebyla porušena autorská práva třetích osob včetně obrazového materiálu. Uchazeč musí být schopen prokázat, že se jedná o jeho práci.

Pokud uchazeč žádné vlastní zájezdy nemá, vytvoří fiktivní poznávací zájezd v délce alespoň 3 dny do zahraničí. Součástí budou informace o termínu, ceně a co zahrnuje, dopravě, minimálním a maximálním počtu účastníků a podrobný itinerář. Druhým dokumentem jsou informační pokyny pro klienty. Nabídka musí být v souladu se zákonem 159/1999 Sb. Minimální rozsah 5000 znaků, dokument pdf.

Současně si uchazeč připraví výklad k jednomu objektu či místu, které je obsaženo v programu nabízeného zájezdu. Délka výkladu by měla být zhruba 5 minut a není během něj možné používat žádné poznámky. K danému výkladu budou následovat doplňující otázky, téma je nutné znát komplexně. Kdo jsou modeloví klienti se uchazeč dozví v den zkoušky (zda má výklad přizpůsobit odborné skupině nebo naopak dětem apod.). Dále bude v průběhu prakticé zkoušky uchazeč vyzván k podání výkladu k jinému bodu programu prezentovaného zájezdu, volba je na zkoušejícím.

Příklad: uchazeč jako písemnou práci předloží čtyřdenní poznávací zájezd do Rakouska. Připraven bude mít dle vlastní volby výklad o vídeňském Hofburgu. Zkoušející mu u zkoušky sdělí, aby svůj výklad uzpůsobil klientům, kteří jsou studenti 2. ročníku gymnázia. Na programu třetího dne bude návštěva kláštera Melk. Zkoušející uchazeče vyzve, aby odprezentoval i výklad k Melku v podání pro seniory se zájmem o literaturu.

Dokumenty ke stažení

 

2.000 

Zrušit výběr

Doporučujeme přikoupit

Doškolovací kurz ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu pro držitele osvědčení průvodce Prahou

Jazyková zkouška EN, DE, RU

Jazyková zkouška ostatní jazyky

Související

Zkouška profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu

Jazyková zkouška EN, DE, RU

Jazyková zkouška ostatní jazyky

Zkouška profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu – individuální termín

Chcete víc informací?


Nebojte se nám napsat

0

Načítám stránku, malý moment