Travel Institut

Kurzy

Naším cílem je, aby kurz a zkouška pro průvodce, kteří se rozhodnou vzdělání absolvovat u nás, nebylo pouze státem uloženou povinností, ale především přínosem, rozvojem, motivací a setkáním s inspirativními lidmi z oboru včetně výměny zkušeností. Jsme přesvědčeni, že základem jsou kvalitní lektoři s vlastní průvodcovskou zkušeností věnující se různým tématům i regionům, s pedagogickou praxí na středních i vysokých školách, publikační činností a vysokou odborností. Představení lektorů a zkoušejících najdete a stránce O nás. Velký důraz klademe zejména na znalosti a orientaci v kontextu, schopnost řešení modelových situací a správné vyhodnocení situace, obecně platné znalosti a dovednosti, které jsou univerzální ve všech oblastech průvodcovské činnosti. Výstupem vzdělání by měly být znalosti a kompetence, ze kterých bude průvodce dlouhodobě čerpat, nikoli seznamy dat, které se naučí pouze pro účely zkoušky a lze si je snadno vyhledat na internetu.

Kurz je možné absolvovat buď v plném rozsahu nebo pouze doškolovací část bez historie a dějin umění pro ty průvodce, kteří disponují uznatelným oprávněním profesní kvalifikace Průvodce Prahou a od celé této části jsou osvobozeni.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby kromě splnění požadavků zkoušky byly přínosné jak pro průvodce, kteří působí převážně či výhradně v České republice (v incomingu), tak pro ty zaměřující se především na outgoing. V přednáškách se snažíme zaměřit na obecně platné dovednosti například důrazem na obecnou geografii avšak cíleně zaměřenou pro potřeby průvodců (práce s mapami, příliv a odliv, časová pásma, přírodní živly a nebezpečí), v historii pak tematickým pojetím namísto chronologického a regionálního, které průvodcům pomůže v propojení kontextu českých a světových dějin. Obecně průvodcovská část si klade za cíl seznámit se základní legislativou, oblastí pojištění a vybraných právních aspektů a s tím souvisejících modelových situací z reálné praxe, která bývá podstatně komplikovanější, než typické situace z učebnic cestovního ruchu. Cílem kurzu je nejen připravit uchazeče ke zkoušce ale současně mu přinést nový vhled do problémů, které jej můžou povzbudit k dalšímu vlastnímu studiu, zamyšlení a rozvoji. Syllaby přednášek historie a geografie najdete u jednotlivých kurzů.

Z epidemiologických důvodů budou kurzy probíhat do odvolání online prostřednictvím aplikace ZOOM. Přednášky budou zaznamenávány, účastníkovi, který by se dohlásil dodatečně do již běžícího kurzu, budou proběhlé přednášky zpřístupněny ze záznamu.

Nabídka kurzů

Chcete víc informací?


Nebojte se nám napsat

Item added to cart.
0 items -

0

Načítám stránku, malý moment